Міжнародна співпраця

           

 Співпраця з міжнародними організаціями.

Одним із напрямів роботи Міжнародних організацій є співпраця з Україною, що дає відповідні можливості для нашої країни та  відкриває членство в тих чи інших міжнародних інституціях.Для ефективної та якісної співпраці нашого закладу з ООН організований та розроблений відповідний комплекс робіт:

  • Навчальні плани для отримання часткових компетентностей з професій: «оператор лінії у виробництві харчової продукції», «оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів».
  • Освітня програма, яка включає (пояснювальна записка, програма навчання з теоретичної підготовки, програма навчання з практичної підготовки, програма з виробничої практики (стажування).
  • Закладений відповідний кошторис на організацію навчання.
  • Профорієнтаційна робота.
  • Сформовані дві навчальні групи (по 15 осіб).
  1. Позитивні зміни:
  • Отримання Сертифікатів з частковими компетентностями.
  • Удосконалення навчально-матеріальної бази за рахунок співпраці.
  • Подальше працевлаштування здобувачів освіти у галузі переробки сільськогосподарської продукції.
  • Налагодження та розширення співпраці із соціальними партнерами (роботодавцями)

Удосконалення рівня співпраці із міжнародними організаціями.

Посилання на інші сторінки