Психологічна служба

У вересні 2003 року в Старокостянтинівському професійному ліцеї була створена психологічна служба. У складі служби працюють:

Постоловський Юрій Григорович- практичний психолог

Ковальська Наталія Анатоліївна – соціальний педагог

Основною метою діяльності психологічної служби є: психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників:  учнів, педагогічних та інженерно-педагогічних працівників.

Основними видами діяльності психологічної служби ліцею є: 

діагностика – психологічне обстеження вихованців, учнів, студетнів, їхніх груп діагностика – психологічне обстеження вихованців, учнів, студентів, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку студентів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
 корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги вихованцям, учням, студентам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;
прогностика – розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку студентів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

  Практичним психологом  Старокостянтинівського професійного ліцею Постоловським Юрієм Григоровичем та соціальним педагогом Ковальською Наталією Анатоліївною розроблено та втілено в практичне життя ліцею посібники та методичні розробки. А саме:

 • Історичний нарис «Кузня робітничого класу» (до 40-річчя ліцею);
  • методичка «Корекція агресивної поведінки дитини»;
  • семінари для учнів:
  1. «Здорова людина – сучасний еталон краси»;
  2. «Як вберегтися від шкідливого впливу мобільного телефону та Інтернету»;
  3. «Психологічна травма»;
  4.  «Збережи своє життя». ВІЛ/СНІД»;
  • методичні посібники:
  1. «Успішна адаптація першокурсників в професійному ліцеї»;
  2. «Формування здорового способу життя учнів ПТНЗ»;
  • методичні розробки:
  1. «Група ризику. Як працювати з дітьми групи ризику»;
  2. Педагогічна підтримка обдарованості».

  Діяльність психологічної служби базується на нормативних актах: Закону України «Про освіту», Закону України «Про профтехосвіту», «Положенні про психологічну службу системи освіти».

  Основними напрямками роботи психологічної служби є:

  підвищення ефективності начально-виховного процесу;

  захист психічного та фізичного здоров’я усіх учасників навчально- виховного процесу;

  створення психологічних та соціально-педагогічних умов для   формування у вихованців мотивації до самовиховання і саморозвитку; профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному і  особистісному розвитку учнів; психолого-педагогічна підтримка обдарованості;

  соціально-педагогічний супровід дітей із сімей, які знаходяться в   скрутних життєвих обставинах.

  З цією метою в нашому навчальному закладі проведено з усіма учасниками навчально-виховного процесу ряд психолого-педагогічних масових заходів щодо здорового способу життя: семінари з учнями «Життя сучасного підлітка», «Ми за здоровий спосіб життя»,  «Торгівля людьми», «Профілактика ВІЛ/СНІДу», круглий стіл «Шкідливі звички». На педрадах з інженерно-педагогічними працівниками розглядались такі теми: «Здорова людина – сучасний еталон краси», «Особливості впливу травмуючи подій на особистість підлітка».  На батьківських зборах розглядались такі питання: «Як допомогти дитині в навчанні», «Вплив комп’ютера та мобільного на психічний стан вашої дитини», «Що таке психічна травма».

  Сьогодні практичний психолог працює над проблемою «Адаптація учнів до навчання в професійному ліцеї». З цією метою підготовлений та ухвалений до друку методичний посібник «Успішна адаптація першокурсників у професійному ліцеї».

  Соціальний педагог працює над проблемою «Створення сприятливих умов для успішної реалізації особистості шляхом формування здорового способу життя». На основі досвіду з даної теми створено збірник методичних матеріалів «Формування зорового способу життя учнів ПТНЗ».

  В подальшому психологічна служба ліцею продовжує виконувати такі основні функції, як діагностична, корекційна, консультативна, профілактична, просвітницька, соціально-захисна.